Belgian Equipment Rental Association

De visie van BERA is om de leidende stem en katalysator te worden voor de machineverhuur-sector in België, waarbij we streven naar een toegevoegde waarde, innovatie, samenwerking en duurzame groei voor onze leden en onze sponsors.

Over BERA

Onze werking

 • Positioneren

  Een nieuwe, sterke community en stem voor de verhuursector in België.

 • Connecteren

  Netwerken met andere BERA leden en sponsors – online en tijdens events.

 • Participeren

  Actieve participatie in werkgroepen die de belangrijkste actuele thema’s behandelen.

 • Leren

  Verzamelen, analyseren en delen van gegevens en inzichten, lokaal en op Europees niveau.

Deel uitmaken van een ambitieus en dynamisch netwerk.

 • Netwerkmogelijkheden
 • Professionele ontwikkeling
 • Belangenbehartiging

We brengen vakgenoten en professionals uit de machineverhuur samen. Dit biedt uitgebreide mogelijkheden om te netwerken, waardevolle contacten te leggen en ervaringen te delen. BERA vertegenwoordigt de belangen van de leden op zowel nationaal als internationaal niveau. Als lid kun je invloed uitoefenen op besluitvorming en beleidsvorming die van invloed is op jouw vakgebied.

Lid worden