Interview met Pascal Ameloot, bestuurslid BERA

Elke maand krijgt een bestuurslid een vragenlijstje voorgelegd. UIt die vragen mogen ze er een aantal kiezen. We gaven het woord aan Pascal Ameloot, CEO van Huurland BV en bestuurslid van BERA.

Hoe kan de verhuursector een leidinggevende rol spelen in de vergroening/elektricifatie van machineparken?

We stellen vast dat de migratie naar meer elektrische machines vooral een gedragsaanpassing bij de gebruikers zal vergen. Daar is nog heel veel onzekerheid en onduidelijkheid rond. In die zin denk ik dat de verhuursector belangrijk kan zijn. In eerste instantie kunnen wij een heel laagdrempelige manier bieden om die nieuwe machines door aannemers te laten proberen zonder dat de aannemer zelf een grote investering moet doen. We geven ze eigenlijk de kans om te experimenten met nieuw materiaal dat de komende jaren – ook wellicht verplicht vanuit de overheid – op de markt komt. En in tweede instantie kunnen ze dan kiezen of ze verder aankopen of verder huren.

Een andere factor die speelt is dat de machines in de verhuursector veel jonger blijven dan aangekochte machines bij eindgebruikers. Wij vernieuwen onze vloot veel sneller en hebben daardoor ook vlugger de laatste technologie in huis, met de nieuwste emissienormen. Daardoor zet de vergroening van het machinepark zich bij ons veel sneller door.

Hoe zie je de verhuursector binnen 5 jaar?

Ik zou daar graag “binnen 50 jaar” van maken. Ik denk dat de planeet en de maatschappij er op lange termijn echt bij gebaat is als we evolueren naar een deelmodel. Ik droom van een verhuursector die een toonaangevend deel van het machinepark in België, en bij uitbreiding in gans Europa, kan toeleveren. Naar het Angelsaksisch model zoals in Engeland en Amerika, waar aannemers nog zelden zelf investeren en vooral de flexibiliteit van de verhuurformule inzetten om kort op de bal te spelen. En dan altijd het juiste materiaal op de juiste plaats hebben. Technologie gaat daar een grote rol in spelen, vooral alles wat digitale platformen zijn. Die transactie moeten we vereenvoudigen en gewoon laagdrempeliger maken.

Kan je kort een reactie geven op volgende kernwoorden:

IDEALE VAKANTIE
Met mijn 4 jongens de bergen in. Als 5 mannen onderweg. Die bergen bieden ons heel wat uitdagingen. Wij zijn echte toppenjagers. Altijd met een missie de dag beginnen. We kiezen een top uit en dan gaan we die bedwingen. En doorgaans lukt ons dat allemaal. Van de kleinste tot ikzelf.

GROTE INSPIRATIE
Bergen zijn een inspirerende omgeving. Je voelt je als mens altijd nederig. Het is een overweldigende natuur, en ik vind die nederigheid die je daar ervaart, heel mooi. Dat is heel uitdagend, je wordt er vaak op de proef gesteld als mens, in je kunnen. Tegelijk merk je dat je een heel aantal zaken in je hoofd kan oplossen door je stapschoenen aan te trekken en aan de dag te beginnen. Na zo’n dag stappen met enkel een rugzakje voel je je enorm voldaan.  

KRACHT PUTTEN UIT…
Dat was al duidelijk in het vorige antwoord. Natuur, volmondig. Ik ben liever met mijn handen bezig in de grond dan met mijn vingers op een keyboard. Maar tegelijk geniet ik enorm van mensen rondom mij en put ik veel kracht uit de omgang met mensen.

Interview met Bill Olivier, voorzitter van BERA

Deze maand geven we het woord aan Bill Olivier, CEO van Loxam Benelux en voorzitter van BERA. Ook aan hem legden we een aantal vragen voor.

Hoe kan de verhuursector een leidinggevende rol spelen in de vergroening/elektricifatie van machineparken?

Voor sites waar specifieke milieunormen opgelegd zullen worden, zal het nodig zijn om specifiek materieel in te huren, omdat veel bedrijven dit nog niet in de eigen vloot zullen hebben geïntegreerd. Daarom moeten verhuurbedrijven nu reeds investeren in CO2 vriendelijke machines. Maar het uitblijven van een duidelijke visie op nationaal en regionaal niveau en het ontbreken van een subsidiepolitiek voor deze (dure) investeringen zijn op heden belangrijke obstructies in de uitrol van een gestructureerd ecologisch inkoopbeleid.

Waarom geloof jij in de kracht van een organisatie als BERA?

Elke sector heeft nood aan visibiliteit, aan een vertegenwoordiging voor het verdedigen van de specifieke belangen en aan een overlegplatform voor de actoren. BERA is ontstaan vanuit de sector en ontleent zijn kracht aan de input en interactie tussen leden en bestuur.

Hoe zie jij de verhuursector binnen 5 jaar?

Sterk geëvolueerd naar digitalisatie en procesbeheer, veel milieubewuster (machinepark, ondersteuning klanten) maar duidelijk een sector waar de menselijke (adviserende) factor zeer belangrijk blijft.

Kan je kort een reactie geven op volgende kernwoorden:

VERGROENING
Daar antwoord ik graag op met een quote van Louis Neefs:  “Laat ons een boom en wat gras dat nog groen is, de wereld die moet nog een eeuwigheid mee!”

DUURZAAM ONDERNEMEN
Een absolute noodzaak, maar vandaag is er nog vaak een te groot verschil tussen woorden en daden!

AI
Alle antwoorden op deze vragen heb ik zelf geschreven, maar de mogelijkheden van AI zijn zo fantastisch en tegelijk ook zo beangstigend …

IDEALE VAKANTIE
Doe mij maar cultuur in combinatie met actie. En graag met water en een fiets in de buurt!

Interview met Els Van de Velde, bestuurslid BERA

Elke maand laten we één van de bestuursleden aan het woord over de uitdagingen in de sector. Els Van de Velde, Euromat, bijt de spits af.

Wat zijn de 3 grootste uitdagingen waarmee de verhuursector de komende 3 jaar zal geconfronteerd worden?

Ik hecht veel waarde aan BERA  omdat het de professionalisering van onze sector kan stimuleren. Het gaat verder dan alleen zakendoen; het gaat om het behartigen van de belangen van onze leden, alsook het beschermen van de mensen die onze gehuurde machines gebruiken. BERA kan hierin een cruciale rol spelen.

Daarnaast kan BERA helpen in het opzetten van een meldpunt voor fraude . Dit geeft ons de mogelijkheid om elkaar te informeren en samen te werken tegen potentiële klanten die frauduleus handelen. Ook bij het melden en aanpakken van diefstallen kan de samenwerking binnen BERA van onschatbare waarde zijn.

Een ander aspect waar ik enthousiast over ben, is de potentiële rol van BERA bij het verminderen van administratieve lasten. Denk aan beleidskwesties in België met betrekking tot de technische keuringen. Soms lijken er veel regels te zijn die veel tijd en kosten met zich meebrengen, zonder dat deze de veiligheid verbetert.

Waarom geloof jij in de kracht van een organisatie als BERA?

Wat BERA zo waardevol maakt, is dat het de kans biedt om elkaar te ontmoeten, ervaringen te delen met elkaar en van elkaar te leren op het gebied van professionele ontwikkeling. Het is een gemeenschap die de groei van ons vakgebied kan bevorderen.

Kan je kort een reactie geven op volgende kernwoorden:

VERGROENING
BERA zal ongetwijfeld ook de grote uitdagingen op lange termijn aanpakken, zoals digitalisering en vergroening. Hoe kunnen we als verhuursector bijdragen aan een groenere toekomst en klimaatverandering bestrijden, zonder onze economie te schaden? En op het gebied van digitalisering, hoe kunnen we het voor onze klanten gemakkelijker maken om hun werven/projecten op te zetten en te beheren?

DUURZAAM ONDERNEMEN
Ik ben ervan overtuigd dat BERA de sleutel is tot het aangaan van deze uitdagingen en het creëren van een duurzamere toekomst voor onze sector.

IDEALE VAKANTIE
Mijn ideale vakantie is een vakantie samen met mijn gezin, maakt mij niet uit waar of hoe, als ik maar tijd kan doorbrengen met mijn man en kinderen.

GROOTSTE INSPIRATIE
Inspiratie zit overal, dit kan een gesprek zijn met één van mijn medewerkers of een leuk gesprek met mijn gezin,  uiteindelijk met een beetje nieuwsgierigheid en interesse vind je overal inspiratie.