BERA wil meer slagkracht voor machineverhuurders

Begin juli werd de Belgian Equipment Rental Association (BERA) opgericht. De initiatiefnemers zijn een aantal Belgische verhuurbedrijven die de sector een stem willen geven. “Er liggen een paar dossiers op tafel waarvoor we als individuele bedrijven onvoldoende slagkracht hebben”, zegt secretaris Pascal Ameloot.

Het is niet de eerste keer dat er gepoogd wordt om een Belgische beroepsfederatie voor machineverhuurbedrijven op te starten. Deze keer is het wel gelukt op initiatief van Loxam en Boels. “Op Matexpo organiseren we een eerste infovergadering voor alle Belgische verhuurbedrijven, ongeacht of die al lid zijn”, aldus Pascal Ameloot, behalve secretaris van Bera ook ceo van Huurland. De reden dat de neuzen dit keer wel in dezelfde richting staan heeft te maken met het bredere draagvlak binnen de sector en enkele specifieke dossiers waar de sector mee worstelt.

Driemaandelijkse keuring

“De keuring van hoogtewerkers is er zo een. België interpreteert de EU-wetgeving anders dan alle andere lidstaten. In onze buurlanden worden machines jaarlijks door een externe organisatie gekeurd en om de drie maanden onderworpen worden aan een interne controle. De Belgische wetgever eist echter dat er om de drie maanden een externe keurinstantie langskomt. Ook de leverrestricties die we ervaren in onze steden en de zware administratie voor de nummerplaten van onze machines willen we ter sprake brengen.”

“Het is onze ambitie om via lidgelden en sponsoring, van bijvoorbeeld machineproducenten, voldoende budget vrij te maken om professionele mensen te kunnen inschakelen. Die hebben we nodig om de wetgever te benaderen en verandering mogelijk te maken. Omgekeerd willen we voor het eerst ook een Belgische stem laten horen in de Europese federatie. Tot nog toe waren er in ERA alleen maar individuele bedrijven vertegenwoordigd. We zouden liever hebben dat die lid worden van onze federatie, zodat wij dan als Belgische belangenverdediger bij ERA aan de tafel kunnen schuiven. De rapporten over het interessante onderzoek en het lobbywerk dat daar gebeurt, willen we dan weer verspreiden onder onze leden.”

Scherpere beeldvorming

Ook op vlak van hr en marketing liggen er ijzers in het vuur. “De grootste spelers in onze sector hebben maximaal honderd medewerkers op de loonlijst staan en zijn vaak nog familiale bedrijven. Dat speelt in ons nadeel als we mensen willen rekruteren. Potentiële sollicitanten kunnen zich vaak moeilijk voorstellen waar ze zullen terechtkomen. Door onze krachten te bundelen willen we het beeld van waar we voor staan en onze jobs scherper stellen en daar als sector voordeel bij halen.”

Keer terug