Interview met Bill Olivier, voorzitter van BERA

Deze maand geven we het woord aan Bill Olivier, CEO van Loxam Benelux en voorzitter van BERA. Ook aan hem legden we een aantal vragen voor.

Hoe kan de verhuursector een leidinggevende rol spelen in de vergroening/elektricifatie van machineparken?

Voor sites waar specifieke milieunormen opgelegd zullen worden, zal het nodig zijn om specifiek materieel in te huren, omdat veel bedrijven dit nog niet in de eigen vloot zullen hebben geïntegreerd. Daarom moeten verhuurbedrijven nu reeds investeren in CO2 vriendelijke machines. Maar het uitblijven van een duidelijke visie op nationaal en regionaal niveau en het ontbreken van een subsidiepolitiek voor deze (dure) investeringen zijn op heden belangrijke obstructies in de uitrol van een gestructureerd ecologisch inkoopbeleid.

Waarom geloof jij in de kracht van een organisatie als BERA?

Elke sector heeft nood aan visibiliteit, aan een vertegenwoordiging voor het verdedigen van de specifieke belangen en aan een overlegplatform voor de actoren. BERA is ontstaan vanuit de sector en ontleent zijn kracht aan de input en interactie tussen leden en bestuur.

Hoe zie jij de verhuursector binnen 5 jaar?

Sterk geëvolueerd naar digitalisatie en procesbeheer, veel milieubewuster (machinepark, ondersteuning klanten) maar duidelijk een sector waar de menselijke (adviserende) factor zeer belangrijk blijft.

Kan je kort een reactie geven op volgende kernwoorden:

VERGROENING
Daar antwoord ik graag op met een quote van Louis Neefs:  “Laat ons een boom en wat gras dat nog groen is, de wereld die moet nog een eeuwigheid mee!”

DUURZAAM ONDERNEMEN
Een absolute noodzaak, maar vandaag is er nog vaak een te groot verschil tussen woorden en daden!

AI
Alle antwoorden op deze vragen heb ik zelf geschreven, maar de mogelijkheden van AI zijn zo fantastisch en tegelijk ook zo beangstigend …

IDEALE VAKANTIE
Doe mij maar cultuur in combinatie met actie. En graag met water en een fiets in de buurt!

Keer terug