Interview met Pascal Ameloot, bestuurslid BERA

Elke maand krijgt een bestuurslid een vragenlijstje voorgelegd. UIt die vragen mogen ze er een aantal kiezen. We gaven het woord aan Pascal Ameloot, CEO van Huurland BV en bestuurslid van BERA.

Hoe kan de verhuursector een leidinggevende rol spelen in de vergroening/elektricifatie van machineparken?

We stellen vast dat de migratie naar meer elektrische machines vooral een gedragsaanpassing bij de gebruikers zal vergen. Daar is nog heel veel onzekerheid en onduidelijkheid rond. In die zin denk ik dat de verhuursector belangrijk kan zijn. In eerste instantie kunnen wij een heel laagdrempelige manier bieden om die nieuwe machines door aannemers te laten proberen zonder dat de aannemer zelf een grote investering moet doen. We geven ze eigenlijk de kans om te experimenten met nieuw materiaal dat de komende jaren – ook wellicht verplicht vanuit de overheid – op de markt komt. En in tweede instantie kunnen ze dan kiezen of ze verder aankopen of verder huren.

Een andere factor die speelt is dat de machines in de verhuursector veel jonger blijven dan aangekochte machines bij eindgebruikers. Wij vernieuwen onze vloot veel sneller en hebben daardoor ook vlugger de laatste technologie in huis, met de nieuwste emissienormen. Daardoor zet de vergroening van het machinepark zich bij ons veel sneller door.

Hoe zie je de verhuursector binnen 5 jaar?

Ik zou daar graag “binnen 50 jaar” van maken. Ik denk dat de planeet en de maatschappij er op lange termijn echt bij gebaat is als we evolueren naar een deelmodel. Ik droom van een verhuursector die een toonaangevend deel van het machinepark in België, en bij uitbreiding in gans Europa, kan toeleveren. Naar het Angelsaksisch model zoals in Engeland en Amerika, waar aannemers nog zelden zelf investeren en vooral de flexibiliteit van de verhuurformule inzetten om kort op de bal te spelen. En dan altijd het juiste materiaal op de juiste plaats hebben. Technologie gaat daar een grote rol in spelen, vooral alles wat digitale platformen zijn. Die transactie moeten we vereenvoudigen en gewoon laagdrempeliger maken.

Kan je kort een reactie geven op volgende kernwoorden:

IDEALE VAKANTIE
Met mijn 4 jongens de bergen in. Als 5 mannen onderweg. Die bergen bieden ons heel wat uitdagingen. Wij zijn echte toppenjagers. Altijd met een missie de dag beginnen. We kiezen een top uit en dan gaan we die bedwingen. En doorgaans lukt ons dat allemaal. Van de kleinste tot ikzelf.

GROTE INSPIRATIE
Bergen zijn een inspirerende omgeving. Je voelt je als mens altijd nederig. Het is een overweldigende natuur, en ik vind die nederigheid die je daar ervaart, heel mooi. Dat is heel uitdagend, je wordt er vaak op de proef gesteld als mens, in je kunnen. Tegelijk merk je dat je een heel aantal zaken in je hoofd kan oplossen door je stapschoenen aan te trekken en aan de dag te beginnen. Na zo’n dag stappen met enkel een rugzakje voel je je enorm voldaan.  

KRACHT PUTTEN UIT…
Dat was al duidelijk in het vorige antwoord. Natuur, volmondig. Ik ben liever met mijn handen bezig in de grond dan met mijn vingers op een keyboard. Maar tegelijk geniet ik enorm van mensen rondom mij en put ik veel kracht uit de omgang met mensen.

Keer terug